Pigegardens historie

I 1957 tog en gruppe mennesker fra byens foreningsliv initiativ til, at starte en pigegarde i Helsingør. Danseskolelærer Ellen Bager var den oprindelige initiativtager, da hun ville oprette et pigekorps til sin danseskole. Det kom dyrlæge Axel Stub-Nielsen for øre, og han blev svært begejstret for ideen, men syntes at det skulle være hele byens garde.  Han kontaktede en række mennesker og fremlagde sine tanker for at starte en Pigegarde i Helsingør. Efter en stiftende generalforsamling i efteråret 1957 var hele Helsingørs Pigegarde en realitet.

Major Hansen blev udpeget som leder af garden og var det i 19 år indtil sin død. Under hans ledelse udviklede pigegarden sig fra at være et tambourkorps bestående af trommer og fløjter, til også at være et flot harmoniorkester. Major Hansen er også ansvarlig for den militære disciplin som stadig den dag i dag er fremherskende i Gardens udtryk.

I Helsingør Pigegardes snart 60 årige historie, har der kun været 3 ledere af Garden. Efter 19 år testamenterede Major Hansen ledelsen af Pigegarden til Herdis og Carl Koudahl som ledede Garden frem til år 2000, hvor Sanne Koudahl Bergsaker (Herdis og Carls datter) overtog styringen.

Helsingør Pigegarde har altid været en flot og værdig repræsentant for Helsingør og Danmark hvorend i verden Garden har optrådt. Her kan du se en liste over nogle af de steder Helsingør Pigegarde har optrådt.

I dag består Pigegarden af 120 piger og 8 frivillige hjælpere. Derudover er der tilknyttet en række spillelærere som sørger for at Pigegarden altid holder et højt musikalsk niveau.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search